Teollisuuden uutisia

Virtakaapeleiden vianestotoimenpiteet

2022-02-18
VianehkäisytoimenpiteetVirtakaapelit
Voimakaapelit ovat yksi tärkeimmistä voimansiirron materiaaleista ja niitä käytetään laajalti taloudellisessa tuotannossa. Kun kaapeli rikkoutuu, se ei vain uhkaa sähköverkon turvallista ja vakaata toimintaa, vaan aiheuttaa myös taloudellisia tappioita yritykselle. Vakavissa tapauksissa se aiheuttaa ketjuvaurioreaktion. Siksi, miten estää epäonnistuminenvirtakaapeleitaon erittäin tärkeä asia kaikille.
1. Valitse oikea todellisen tilanteen mukaansähköjohto
Valintavirtakaapeleitaon ongelma, jota ei voida sivuuttaa rakennusprosessissa. Ensimmäinen valintaperiaate on erinomainen laatu. Myös toimittajan maine tulee ottaa huomioon valinnassa. Jos liiketoiminnassa on hyvä maine ja kaapelin laatu ja turvallisuus, yritä varmistaa pitkäaikainen yhteistyö tulevaisuuden rakentamisen helpottamiseksi. Toiseksi tulee ottaa huomioon myös kaapelin tyyppi ja pituus, joka on valittava rakennustyömaan todellisen tilanteen mukaan. Lisäksi, kun otetaan huomioon lämpötilan vaikutus kaapeliin, on valittava kaapeli, joka on hieman pidempi kuin todellinen tarvittava pituus sen vakauden varmistamiseksi.
2. Tutustu rakennusympäristöön ennen asennusta
Ennen 10 kV virtakaapeleiden asettamista rakennushenkilöstön tulee tuntea ympäristöasiat, maasto, pintakuviot jne. rakennustyömaa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää maaperän laadun havaitsemiseen. Jos maaperä rakennustyömaalla on hapan tai emäksinen, suojakerros upotetaansähköjohtotulee syöpymään. Ajan myötä suojakerros tuhoutuu ja kaapeli paljastuu aiheuttaen kaikenlaisia ​​vikoja. Älä myöskään suorita raakoja rakentamista asennusprosessin aikana ja suojaa kaapeleita.
3. Vahvistaa projektin laadunvalvontaa
Riippumatta siitä, kuinka hyvä kaapelin laatu on, jos rakentamisen hallinta ei ole hyvä, sillä on sama rooli kuin huonolaatuisella kaapelilla. Siksi projektin laadunvalvonta on erityisen tärkeää ja siihen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Rakentamisen laadun hallitsemiseksi on aloitettava rakentamisen valvonnasta, ja kaapelirakentamisen laadun varmistamiseksi on tarpeen suorittaa tekninen koulutus ja pätevyysarviointi asiaankuuluvalle rakennushenkilöstölle. On tarpeen vahvistaa rakennustyömaan valvontaa, noudattaa tiukasti suunnitelmaa ja standardoida rakentaminen sekä estää "nopeus ei ole laatu" -ilmiö. Hankkeen hyväksymisessä se on pantava tiukasti täytäntöön. Jos todetaan, että se ei täytä valtion vaatimuksia, se on määrättävä korjaamaan ajoissa. Poista kaikki turvallisuusriskit rakennusprosessissa niin paljon kuin mahdollista.
4. Kiinnitä huomiota päivittäiseen huoltoon
Valmiin kaapeliprojektin kestävyyden varmistamiseksi huoltotyöt on tehtävä rakentamisen jälkeen. Kyltit on asetettava lähelle rakennusaluetta, eikä satunnainen pääsy maahan ole sallittu. Henkilökunnan tulee myös tehdä säännöllisiä tarkastuksia tarkistaakseen tilanvirtakaapeleitaja ratkaista ongelmat ajoissa.
RVV Power Cable